תורמים וקרנות

תורמים ושותפים לדרך:

– הגברת לין גלר – Mark Galler research foundation
-מעיזבונה של לאה לילי פיין ז"ל , שנתרם למימון סדרת השטח וידיעת הארץ.
– משפחת קונסטבלר, לזכרה היקר של איזבל מוריאל קונסטבלר ז"ל, התומכים בתוכנית שנה ב' הנודדת.

Comments are closed