עמיעד כהן- מידות ומסילת ישרים

Amiadסמ"פ ביח' אגוז לשעבר, תלמיד הכולל בעלי,מזכיר הישוב עלי

מידות, מסילת ישרים, הכוזרי.

לימד במכינה בעבר,במחזורים ד' עד ז'.

Comments are closed