מורים

במכינה מלמדים מורים שהם כולם אנשי רוח ומעשה, מעוררי השראה. חלקם אף מלמדים שנים רבות במכינה בהתנדבות מלאה. אנו רואים במורי המכינה את הדמויות המרכזיות המאתגרות ומעצבות את הזהות האישית ותפיסת העולם של החניכים דרך המפגש הדיון והלמידה. פסיפס המורים המופיע למטה מביא את המורים שלימדו בעבר ומלמדים במכינה היום וממחיש את רוח המכינה לאורך השנים.

Powered by CGView

Comments are closed