יפה שי חדד – יו"ר העמותה.

יפה שי חדדיו"ר העמותה, סמנכ"ל בארגון השומר החדש.

Comments are closed