טל גולדפוס

Tal-Goldfus

מאיפה: ירושלים.

שירות צבאי: מודיעין.

Comments are closed