גופים ציבורייםSecure

משרד הביטחון

האגף הבטחוני חברתי. האחראי על המכינות הקדם צבאיות מתוקף חוק המכינות הקדם צבאיות.משרד החינוך

מינהל כא"ב תיאום ובקרה, האחראי על המכינות הקד"צ יוחנן בן יעקב,
מתוקף חוק המכינות הקדם צבאיות.

עיריית תל אביב יפו

עיריית תל אביב-יפו
moetzetme

מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות – ישראליות

ע"ר 580508364


Comments are closed