אלעזר קייקוב

מאיפה: תל קציר.

שירות צבאי: קצין קרבי ביחידה מובחרת.

כיום: קצין בקבע ביחידה מובחרת.

Comments are closed