אודות

איך הכל התחיל?

המדרשות למנהיגות (המכונות גם 'מכינות קדם צבאיות כלליות') החלו לקום באופן לא מאורגן ולא ממוסד בשנת 1997.

הקמתן היא פרי של תחושת משבר ערכי-לאומי ושל תחושת מצוקה של ציבור החש כי פיתוח של עתודה מנהיגותית-חברתית הינו צורך השעה. רצח ראש הממשלה רבין המחיש כי קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית אינו מובן מאליו ובעקבותיו התעצמה התחושה שהגיעה העת להעמיק את הלימוד והפיתוח החברתי בתחומי זהות ומורשת לאומית. תחומים אלו נדחקו הצידה במשך מאה שנות ציונות והיום, יותר מתמיד, אנו מבינים שגישור על שסעים פנימיים המבוסס על לימוד מורשת, ויצירתה של חדשה באמצעות הכשרה של עתודה מנהיגותית הינו הכרח קיומי.

כיום קיימות כעשרים מכינות קדם-צבאיות (שאינן דתיות) המעמידות כ-1000 בוגרים מדי שנה. מיעוטן שייכות לתנועות אידאולוגיות מזוהות, ורובן אינן מזוהות ופונות לקהל ישראלי מעורב. רובן ככולן פועלות בישובי פריפריה מבודדים.

המדרשות ממומנות על ידי משרד החינוך, תשלומי שכר לימוד, קרנות ותורמים פרטיים. בוגרי המדרשות מוכיחים דרך שרותם הצבאי ותחילת חייהם הבוגרים כי החזון של פיתוח צעירים מובילים אפשרי והכרחי.

רקע והנחות יסוד

קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית אינו מובן מאליו.
העמידה באתגרי הפנים, החוץ, הביטחון והכלכלה נגזרת בראש ובראשונה מהחוסן החברתי והלאומי.
חוסנה הלאומי והחברתי של מדינת ישראל נגזר מקיומה של שכבת מנהיגות ערכית – המובילה את תחומי החינוך, התרבות, הכלכלה, המדע, התקשורת, המשפט, הצבא, המשטרה, השרות ציבורי, והפוליטיקה.
עוצמתה של שכבת מנהיגות ערכית נגזרת מבהירותה של הזהות הלאומית של חבריה, ממחוייבותם למורשת הערכית הלאומית, ומבחירתם בחיים של שליחות, מסירות ואחריות הסטורית – לאומית וחברתית.

חזון ויעד

חזון המכינה הינו החזון של התנועה הציונית עבור העם היהודי:
לקיים חברת מופת ריבונית בארץ ישראל. 
יעוד המדרשה הוא לגבש קבוצת אנשים צנועים, בעלי שאיפה לגדול ולהוסיף גדלות בעולם, שיהיו להם הרצון והיכולת ללמוד ולפעול להגשמת החזון הציוני. אנשים שיחיו ויפעלו מתוך תפיסה שהאחריות להגשמת החזון מוטלת על כתפיהם ויובילו את דור המנהיגות הבא של הציונות.
בוגרי המדרשה ישרתו בצה"ל בסדיר ובמילואים כמפקדים וכקצינים, ישתלבו בעשייה בתחומי החינוך, הכלכלה, התקשורת, המשפט, התרבות, המדע, הביטחון, השירות הציבורי והפוליטיקה, ויפעלו מתוך תפיסה של אחריות על עתידו של עם ישראל.

 

1

building

 

Comments are closed