משפחת בני ציון אבלה וכואבת את מותם של תשע הנערות והנער בנחל צפית בחודש אפריל במהלך טיול הגיבוש של המכינה. בשנת הלימודים תשע"ט אשר תחל בספטמבר 2018, לא נפתח את התכנית החינוכית של מכינת בני ציון בתל אביב לטובת שנה של הכנות מחודשות.
משפחת בני ציון אבלה וכואבת את מותם של תשע הנערות והנער בנחל צפית בחודש אפריל במהלך טיול הגיבוש של המכינה. בשנת הלימודים תשע"ט אשר תחל בספטמבר 2018, לא נפתח את התכנית החינוכית של מכינת בני ציון בתל אביב לטובת שנה של הכנות מחודשות.
משפחת בני ציון אבלה וכואבת את מותם של תשע הנערות והנער בנחל צפית בחודש אפריל במהלך טיול הגיבוש של המכינה. בשנת הלימודים תשע"ט אשר תחל בספטמבר 2018, לא נפתח את התכנית החינוכית של מכינת בני ציון בתל אביב לטובת שנה של הכנות מחודשות.
משפחת בני ציון אבלה וכואבת את מותם של תשע הנערות והנער בנחל צפית בחודש אפריל במהלך טיול הגיבוש של המכינה. בשנת הלימודים תשע"ט אשר תחל בספטמבר 2018, לא נפתח את התכנית החינוכית של מכינת בני ציון בתל אביב לטובת שנה של הכנות מחודשות.
משפחת בני ציון אבלה וכואבת את מותם של תשע הנערות והנער בנחל צפית בחודש אפריל במהלך טיול הגיבוש של המכינה. בשנת הלימודים תשע"ט אשר תחל בספטמבר 2018, לא נפתח את התכנית החינוכית של מכינת בני ציון בתל אביב לטובת שנה של הכנות מחודשות.

קבוצה

קבוצה
במכינה מתנהלים חיי קבוצה, שותפות וחברה. השקעה רבה מוקדשת לבניית קבוצה נעימה, מגובשת ושמחה. האחריות וההתנהלות במכינה מחולקים בין צוותים שונים - הבנויים מחניכי המחזור...

ידיעת הארץ

ידיעת הארץ
ידיעת הארץ היא הדרך לחיזוק אהבה לנופי הארץ, יושביה וההיסטוריה שלה. במהלך השנה רוכשים החניכים ביטחון עצמי לטיול עצמאי ומיומנויות טיילות וסיירות גבוהות. ההיכרות עם ארץ ישראל ומורשתה...

למידה

למידה
הלימוד הוא כלי מרכזי במכינה לבירור שאלות הזהות היהודית הציונית והישראלית. המפגש עם המרצים ועם התוכן בקבוצה אשר חיה ולומדת יחד, מזמנים דיון והעמקה בסוגיות מורכבות ומרתקות הנוגעות...

עשייה ברוח המכינה

עשייה ברוח המכינה
שנת המכינה היא אבן דרך ראשונה בדרך למסע משותף של עשייה משמעותית. מבית המכינה צמחו פעילויות חברתיות שונות, שהמרכזיות שבהן הן "ארגון דור לדור", ותוכנית "הורים של כולם"

הכנה לצבא

הכנה לצבא
הפרק הבא בחייהם של חניכי המכינה הוא השירות בצבא ההגנה לישראל. זהו הצעד המשמעותי הראשון עבור כל אחד בהגשמת הדרך הציונית. המכינה פועלת להכנה מקיפה של החניכים לקראת הגיוס...

חברה

חברה
המעורבות החברתית במכינה קדם-צבאית הממוקמת בלב תל - אביב היא איננה "יציאה מהבועה", כי אם עשייה אמיתית וארוכת שנים במטרה להביא לשינוי בחברה הישראלית בשלושת אפיקי הפעילות החברתית של החניכים: נוער בסיכון, היחס לדור הותיק, והאחריות כלפי הסביבה...
בניית אתר ברק דרכסלר | פיתוח אתר Site2goal